DK Sk 37

Skåne: Sövestad-stenen


Foto © Christer Hamp 2014-07-23