DK Sk 65

Skåne: Västra Strö-sten 1


faþiR : lit : hukua : runaR : þisi : uftiR : osur : bruþur : sin : is : nur : uarþ : tuþr : i : uikiku :

Fader lät hugga dessa runor efter Asser, sin broder, som dog i norr i viking.


Runstenen är en del av ett större monument med flera stenar, varav ytterligare en med runinskrift (DK Sk 66), på en åkerholme 50 meter söder om vägen, 200 meter sydväst om Västra Strö kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-04-13

Tillbaka till listan