DK Sk 71

Skåne: Bösarp-fragmenter


tuki : sati : -...

Toke satte ...


Runstenen från Bösarp har gått i flera bitar, som inte alla har återfunnits och satts ihop. Den här biten, kallad fragment E, finns utställd på Lunds universitets historiska museum, men den del som är ristad med runor har fått stanna kvar i magasinet.

Foto © Christer Hamp 2023-02-09