DK SkL 1

Skåne: Lund Domkirke-sokkel 1


kot : help

Gud hjälpe Adams barn; början är lätt gjord, men avslutningen mödosam. Då man skrev år 1525, fredagen efter sankt Markus dag, skedde vid Lund en stor jämmer; där blev över 1500 dödskjutna och slagna; det månde de skånska kvinnorna väl klaga över.


Sockelstenen från Lunds domkyrka står nu i Domkyrkomuseet i Lund, som är en del av Lunds universitets historiska museum. Sockeln är gjord omkring 1525 under Adam van Dürens restaurering av domkyrkan. Det är bara de två första orden av den långa inskriften som är skrivna med runor.

Ristare: Adam van Düren

Foto © Christer Hamp 2013-05-19