DK Sl 4

Schleswig: Haddeby-sten 4 (Vedelspang II, Gottorp)


÷ osfriþr ÷ karþi ¶ kubl ÷ þausi ÷ tutiR ÷ uþinkaurs ÷ oft ÷ siktriuk ÷ kunuk ÷
÷ sun ÷ sin ÷ ¶ ÷ auk ÷ knubu ÷
kurmR (÷) raist (÷) run(a)(R)

Åsfrid gjorde detta kummel, Odinkars dotter, efter Sigtrygg, hennes och Gnupas son. Gorm ristade runorna.


Runstenen från 900-talet står nu i Museum Haithabu ett par kilometer söder om Schleswig stad.

Ristare: Gorm

Foto © Christer Hamp 2009-05-28