DR BR 45

Lolland-Falster: Femø


ᛖᚲᚠᚨᚲᚨᛉᚠ

ek fakaz f

Jag, Fakaz, målade


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Runorna på brakteaten går från höger till vänster, men återges ovan som om de skrevs från vänster till höger.

Ristare: Fakaz

Foto © Christer Hamp 2009-05-23