DR BR 55

Sjælland: Lellinge


ᛊᚨᛚᚢ ᛊᚨᛚᚢ

salu salu

-


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften är svårtolkad, Tineke Looijenga tror att s-tecknet kan vara ett skiljetecken, och att inskriften då kan vara alu alu. Annars kan inskriften tala om ätliga alger, eller ett offer, eller vara latinets salus, hälsa eller lyckönskning, eller till och med en blandning av latin och germanska: salus alu.

Foto © Christer Hamp 2009-05-23