Gotland: Lingsarve


ᚴᚢᚦ

kuþ

Gud


Silvermyntet, präglat år 808 - 809 i Bagdad, och med senare klotter i runor, finns att se i Historiska museet i Stockholm.

Foto © Christer Hamp 2023-01-11