Gotland: Mannegårda, Lye socken


ᚦᚭᚱ

þor

Tor


Silvermyntet, präglat år 910 - 911 i Samarkand, och med senare klotter i runor, finns att se i Historiska museet i Stockholm.

Foto © Christer Hamp 2023-03-29