G 10

Gotland: Vamlingbo socken


- raþ| |þu ...-kui...us...

tyd du ...


Ringspännet av brons köptes in av Historiska museet 1887. Enligt Gotlands runinskrifter tyckte sig Brate år 1903 kunna läsa "Tyd du! Jag ristar, jag Ingulv."
Bilden togs på en utställning på Historiska museet i Stockholm.

Ristare: Ingulv

Foto © Christer Hamp 2023-03-29