G 113

Gotland: Ardre kyrka


÷ utar + ak + kaiRuatr + ak + aiuatr + şaR + setu + stain + ebtir + likna(t) + faşur ÷ sen +

Ottar och Gairvat och Aivat de satte stenen efter Liknat, sin fader.


Runstenen i bildstensform av sandsten från 1100-talet finns nu i Gotlands fornsal i Visby.

Ristare: Likraiv (S)

Foto © Christer Hamp 2006-06-16