G 115

Gotland: Gammelgarns kyrka


÷ gesus : krist : na=þi : ha=luia : sia=l : u=nga=ga=na : husbra=ya : a=ngua:smis : dot=r hu(l)ls : hier : huer : sum : a=sir : biþi : pata=no=st=u : firi : haluia : sia=l : ma=gista=s : (g)efs : gerþi : mik : bot=uiþr : smiþr : lit : gera mik : (a)...-m ÷ (i)...- naþi : us : sihþa=þ : ha=ns : husbryia : sum : ... bi(þ)-...

Jesus Kristus var nådig mot Hallves själ! Ung-Gannis husfru, Anga-smeds dotter vilar här. Vem som ser, be fadervår för Hallves själ. Magister Gefs (?) gjorde mig. Botvid smed lät göra mig ... nåde oss. Sigtjod, hans hustru, som ... be


Gravhällen från 1300-talet ligger i kyrkogovet framför koret intill södra väggen.

Ristare: Magister Gefs (S)

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan