G 120

Gotland: Anga kyrka


þaun : litu : gera : limnink : þisa : fyriR : liknuiþaR : sial ok fyriR : botliknaR sial tygia : syskyna sialiR haluarþr : gerþi : han : iR s=kultr minas : þaiRa

De lät göra denna målning för Liknvids själ och för Botlikns själ, två lyckosamma syskon. Hallvar gjorde. Han är skyldig att minnas dem.


Runtexten från 1280-talet är målad på långhusets östra mur, norr om portalen mot koret.

Ristare: Hallvard (S)

Foto © Christer Hamp 2006-06-18