G 123

Gotland: Vänge kyrka


...[n :] rouar : ---a-uiu... siat : pegia feiga : auþuatr : gerþi * þita hualf : gaiRualr : i ueskini : ris...

... Roar ... själ, både fader och son. Audvat gjorde detta valv. Gairvald i Väskinde ristade runorna.


Inskriften finns på ovansidan av altarbordet av kalksten. På bilden syns bara de första orden.

Ristare: Gairvald (S)

Foto © Christer Hamp 2006-06-19