G 126

Gotland: Guldrupe kyrka


G 126

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan  Ristningen