G 134

Gotland: Sjonhems kyrka


roþuisl : auk : roþalf : þau : litu : raisa : staina : eftir : sy-... þria : þina : eftir : roþfos : han : siku : blakumen : i : utfaru kuþ : hialbin : sial : roþfoaR kuþ : suiki : þa : aR : han : suiu :

Rodvisl och Rodälv de lät resa stenarna efter sina tre söner. Denna sten efter Rodfos. Honom svek valackar, då han var i utfärd. God hjälpe Rodfos själ. Gud svike dem som svek honom


Stenen står nu i Fornsalen, Visby

Ristare: Botbjärn (P)

Foto © Christer Hamp 2011-01-12