G 155

Gotland: Hörsne kyrka


gaRualtr · iarnnaþi · tur

Gairvald järnbeslog dörren


Runorna finns på järnbeslaget på sakristiedörren, på den sida som vetter in mot kyrkorummet. Inskriften är från andra hälften av 1100-talet och satt tidigare på kordörren i den kyrka som stod på platsen före den nuvarande kyrkan som byggdes under 1200- och 1300-talet.

Ristare: Gairvald

Foto © Christer Hamp 2017-06-19