G 190 A

Gotland: Mästerby kyrka


in tabernakulis

I tabernaklet


Putsinskriften finns på korets norra vägg, mellan dörren till sakristian och en nisch i väggen, någon decimeter under den röda linjen. Ordet "tabernaklet" kan syfta på nischen intill, som kan ha hyst en relik.

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan