G 191

Gotland: Mästerby kyrka


G 191

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan  Ristningen