G 192

Gotland: Västergarns kyrka


G 192

Foto © Christer Hamp 2006-06-17

Tillbaka till listan  Ristningen