G 199

Gotland: Tofta kyrka


+ friþgaiR * ok * alualdR * ok * ro[þai]þR * litu * gieRa * stain*hualf * þis[- eftiR roþurm * faþ... sin (b)-þ-...] ...- * sia[l] * hans * saktus * barþolimeus * irni * miskunaR * sialu roþ--ms * a-e- ------... saksi -iek runaR

Fridgeir och Alvand och Rodleid lät göra deta stenvalv efter Rodorm, deras fader. Be ... hans själ. Sankt Bartolomeus ha misskund med Rodorms själ. Amen ... Sakse högg runorna.


Gravhällen av kalksten från 1160 - 1190 står klamrad till kyrkans norra innervägg.

Ristare: Sakse

Foto © Christer Hamp 2006-06-17