G 200

Gotland: Atlingbo kyrka


uni : auk : haknuiþr : arfaR : rakna : þaiR ... ...(h)in : aail : ui : ku-... ...(R)muþ : hialbi : soul : sunta:lausi : kris-... ...t : auþualtr risti r--...

Une och Hagnvid, Ragnes arvingar, de ... Geirmod(?). Syndlösa Kristus hjälpe själen ... Audvald ristade runorna.


Det som återstår av runstenen av kalksten från omkring år 1100 står klamrat till insidan av långhusets norra vägg, väster om ingången.

Ristare: Audvald

Foto © Christer Hamp 2006-06-19