G 201

Gotland: Atlingbo kyrka


ha=lt[ia]uþ * a=uþualtz : [enkia : -]tliks : han lit : hualf : otki[era] * yfir : sin : sun : boztan * ok han : baþ : [l]a- : biþia : fyr[ir] ha=ns *: sial * iakau[b]r : gierþi : stain : r=oþmas:a=rfi

Halltjod, Audvalds av Atling änka, hon lät göra valvet över sin son Botstein, och hon bad: Be för hans själ. Jakob av Rodmansarve gjorde stenen.


Gravhällen av kalksten från 1300-talet ligger i korgolvet vid altarets södra sida.

Ristare: Jakob av Rodmansarve

Foto © Christer Hamp 2006-06-19