G 225

Gotland: Svenskens, Endre socken


rani : ao þn uikur
butfus ÷ fai[i]

Rane äger detta spjut.
Botfus ristade.


Spjutspetsen påträffades 1917, när lantbrukaren Karl Johan Malt i Svenskens i Endre socken dikade en åker mellan Svenskens i Endre och Stora Vede i Follingbo. Den är av järn, men har runinskrifter på två sidor som är täckta av silver. På den här bilden, som är tagen på en utställning på Historiska museet i Stockholm, syns slutet av inskriften, återgiven på andra raden här ovan.
Ristarens namn återges i Gotlands runinskrifter som Bōtfōs. Men det jag ser i inskriften på spjutspetsen är tydligt Bukfus, som jag inte ser någon förklaring till i Gotlands runinskrifter, trots en flera sidor lång utredning. Rundata translittererar namnet som butfus.

Ristare: Botfus

Foto © Christer Hamp 2022-10-07