G 275

Gotland: Boge kyrka


Foto © Christer Hamp 2017-06-19

Tillbaka till listan  Ristningen