G 2 - 3

Gotland: Sundre kyrka


Foto © Christer Hamp 2019-07-09

Tillbaka till listan