G 324

Gotland: Rute kyrka


kisk---

-


En kalkmålning från 1400-talets andra hälft, en s.k. skvallerdjävul, på långhusets västvägg ett par meter väster om kyrkans ingång, numera bakom ett flagnande stativ för någon elektronisk apparat.

Motivet är vanligt i kyrkornas kalkmålerier över hela Sverige. Målningens uppgift var att hindra församlingen från att sitta och viska i bänkarna under gudstjänsten; djävulen lyssnade på dem och skrev upp vad de sade. Runorna i den här djävulens anteckningar har förmodligen bara betydelse som symbol för skrift.

Målare: Passionsmästaren

Foto © Christer Hamp 2019-07-11