G 351

Gotland: Visby


ᚱᛆᚦᛁᛅᚢᚦ ᛬ ᚴᛁᛆᚱᚦᛁ ᛬ ᛘᛁᚴ ᛬ ᚠᚢᚱᛁᛦ ᛬ ᛋᚢᛁ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛚᛁᚴᚾᚢᛁᛅᚱ ᛬ ᚮ ᛬ ᛘᛁᚴ
ᛒᛁᚱᚦᛁᚴᛁᛦ

raþiauþ : kiarþi : mik : furiR : sui : sin : liknuiar : o : mik
birþikiR

Rodiaud gjorde mig för sin son, Liknvid äger mig.
byrding


Stenen upphittades vid grävning på en hustomt nära S:t Hans kyrkoruin i Visby 1982, försvann sedan och återfanns 1999. Den finns nu att se på Gotlands museum i Visby. Thorgunn Snædal kallar den i Fornvännen för bryne, men Gotlands museum presenterar den som "troligen en nyckelbricka". Inskriften är troligen från första hälften av 1100-talet, och är en av mycket få som är signerade av en kvinna.
Det ord som återges med andra raden ovan är ristat på en sida av stenen som inte kunde ses i montern på Gotlands museum. Byrding eller börding är ett handelsfartyg, lite mindre än en knarr.

Ristare: Rodiaud (S)

Foto © Christer Hamp 2018-07-15