G 36

Gotland: Grötlingbo kyrka


[+ b(o)tair mais(t)eri : kiarþi : stain : epter : bo]taaþi : ho=usfreu sina : iakus : burnu l : uetabrhum : uar hera : naþi : þaira sial : (a)ltra : [me(n)is--air(a)] oli : hiak r:unir þisar : þesun : buais

Magister Botgeir gjorde stenen efter Botheid, sin husfru, barn till Jakob i Vetaborg. Vår herres nåd över deras själar, alla människor. Ole högg dessa runor ...


Gravhällen sitter inmurad i korets södra vägg som en hylla eller väggfast bord.

Ristare: Ole

Foto © Christer Hamp 2020-08-11