G 381

Gotland: Närs kyrka


kaupi : skrifa^ði mik

Kaupe skrev mig


Runorna är ristade på västportalens utsida, på norra delen, på 130 cm höjd. Inskriften är troligen gjord på 1300-talet. Den upptäcktes vid restaurering 1994.

Ristare: Kaupe

Foto © Christer Hamp 2019-07-10