G 46

Gotland: Eke kyrka


---ai(f)(r) ...- (l)i(t) : gia(r)[a] : sain : eftiR : kun[u : s]in[a : e]striþi : ok * [m]...

Sigraiv ... lät göra stenen efter sin hustru Estrid och ...


Gravhällen av sandsten finns nu i Gotlands Fornsal i Visby

Ristare: Sigraiv (A)

Foto © Christer Hamp 2006-06-16