G 55

Gotland: Hemse kyrka


÷ bo--- : oka...-...s(a)rfa : h-- : l-t : (h)-ga : hina : stan : yvir : (b)udaitu : af hah:h-b- k : til : aukarsarfa + ta en : iak : uar · (s)krivaþ : (t)a uar : (h)ahal · sunudah:r · untir-aþr : b-imstafr ++ i tolf:te : r(a)(d)(u) taflu + betar · aukar·sarfa · han skr-if mik · amen ·

Bot- från Oxarve(?) han/hon lät hugga denna sten över Budaid(?) från Hageby och till Oxarve. Då jag blev skriven, då var runan ᚼ söndagsbokstav, ᛦ primstav i tolfte raden på tavlan [1459]. Peter i Oxarve han skrev mig. Amen.


Gravhällen av kalksten ligger i korgolvet norr om altaret. Den fanns tidigare på kyrkogården på gården Oxarves gravplats, men flyttades in i kyrkan någon gång mellan 1923 och 1978.

Ristare: Peter i Oxarve (S)

Foto © Christer Hamp 2020-08-11