G8

Gotland: Sigraifs, Vamlingbo socken


olafr : (s)uþr * giarþi us

Olaf Suder gjorde oss


De båda grindstolparna av kalksten står nu vid Bottarve hembygdsmuseum. Bara den vänstra stenen har inskrift.

Ristare: Olaf Suder

Foto © Christer Hamp 2006-06-17

Tillbaka till listan