Gs 1

Gästrikland: Österfärnebo kyrka


sniolauk * lit * resa * stain * (e)ftiR * uilef * bunta * sin * in * oyniotr

Snölög lät resa stenen efter Vilev, sin man, och Önjut [ristade]


Stenen står i sakristian till vänster om ingången.

Ristare: Önjut (S)

Foto © Christer Hamp 2005-06-26