Gs 12

Gästrikland: Lund, Valbo socken


iþal-ra × lit rita stin þino + abtiR ibiurn sun sin × þaR uaR-... ...(h)... ...uain × auk arnfasta (a)uk ai-... þaiR u(a)... -uþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR × runoR ritaR hu-msr

... lät resa denna sten efter Ebjörn, sin son. De var ... Sven och Arnfast och ... de ... Gud hjälpe hans själ och Guds moder. Rätta runor högg Åsmund


Stenen står klamrad till Valbo kyrkas utsida söder om ingången

Ristare: Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2004-08-22