Gs 6

Gästrikland: Hade, Hedesunda socken


... yftiR ' moþur ' sena ...

... efter sin moder ...


Den trasiga stenen står på norra sidan om infartsvägen till Hadeholm. Troligen har den tidigare stått i gravfältet vid byn, men den flyttades 1752 av Hadeholms ägare Fredrik Ulrik Insenstjerna, som lät hugga om stenen och ersätta den usrprungliga inskriften med sitt eget namnchiffer och årtalet. Den inskriften är nu delvis dold bakom fragmentet i mitten av stenen.

Ristare: Öpir (L) [för få runor för attr., Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2014-08-10