Gs 6

Gästrikland: Hade, Hedesunda socken


Foto © Christer Hamp 2014-08-10