Gs 7

Gästrikland: Torsåkers kyrka


× -(u)(i)(r)(i) riti s=tin þino × at kuþbiurna × bruþu=r si-... ...m... × kuta ' uas muþiR × kuþmu-r × ... : kuþmuntro : þrukn-þi :

... reste denna sten åt Gudbjörn, sin broder, Guta var Gudmunds moder, Gudmund vilar i tron


Stenen finns i vapenhuset, klamrad till norra väggen. Det är osäkert vem den avbildade kvinnan är, men hon anses vara klädd efter 1000-talets sed.

Ristare: Åsmund (L)

Foto © Christer Hamp 2004-08-22