Gs 9

Gästrikland: Årsunda kyrka


(i)nu-r : sun : r[u]þ[u](r) at × [uili](t)... ...[Ris:]t eftir : þurker : bruþu[r : sin : ok : kyþe=lfi : muþur : sina : uk] : eft[i]R : [a]sbiorn : o[k : o]ifuþ

Önund [?] Ruþurs son efter Uilit ... reste efter Torgeir, sin broder, och Gudelf, sin moder, och efter Åsbjörn och Oifuþ


Stenen står klamrad till väggen i vapenhuset, till vänster om ingången. Figurerna påminner om dem på stenen i Österfärnebo (Gs 2 ) och den numera förstörda stenen i Ockelbo (Gs 19)

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-26