Hs 10

Hälsingland: Hälsingtuna kyrka


[...-...l]f runaR sun lina (s)tin þina f...(þ)... sum sunan i na... fur ¶ ...a...i(þ)bnu + a...t... st[in þina] aftiR sunu sina þria fruþmar/hruþmar in þ(o)...flt ' uma(h)l ¶ ... ¶ in brusi asbiarnaR sun fa[þi] : runaR þi...[-] ¶ ... raþa *

... runorna, Linis son, denna sten ... som i söder ... denna sten efter sina tre söner, Frodmar [Hrodmar ?] och ... och Bruse Åsbjörnsson gjorde runorna ... läsa


Runstenen på Hälsingtuna kyrkogård stod på sin nuvarande plats nära Hornån, under förhistorisk tid en huvudled till kungsgården i Hög, redan innan 1100-talskyrkan uppfördes. Inskriften från 1000-talet är ristad med stavlösa runor (ibland kallade hälsingerunor). Stenen är mycket stor och imponerande, men det är svårt att ge den riktig rättvisa på bild.

Ristare: Bruse Åsbjörnsson

Foto © Christer Hamp 2007-06-20