Hs 11

Hälsingland: Högs kyrka


uifostr : lit ...(s)a : s---n þina : abtiR : uta : -a-uR sin : kuþ hialbi salu honis : þiR markaþu : runa : aluiR * ak bratr :

Vifast lät resa denna sten efter Udde, sin fader. Gud hjälpe hans själ. De ristade runorna, Alver och Brand


Runstenen står rest utanför kyrkogården väster om kyrkan.

Ristare: Alver och Brand

Foto © Christer Hamp 2007-06-20