Hs 14

Hälsingland: Malsta, Backa by, Rogsta socken


frumunt rit... staina þina| |aftiR fikiulf- ÷ brisa sun ÷ in brisi uas lina sun : in lini uas unaR sun : in un ua... ...faks| |sun i(n) (u)faka þuris| |sun krua uas muþiR fikiulf... in þa barlaf in þa kuþrun ÷ frumunt fikiulfa sun faþi runaR þisaR : uiR sutum stin þina nur i balas...in :

kiulfiR uarþ um lanti þisu in þa nur i uika i þrim bium in þa lanakr in þa fiþrasiu

Frömund reste dessa stenar (el. denna sten) efter Rike-Gylfe, Bräses son. Och Bräse var Lines (?) son. Och Line (?) var Uns son. Och Unn var Ofegs son. Och Ofeg var Tores son. Groa var Rike-Gylfes moder. Och sedan ... Gudrun. Frömund, Rike-Gylfes son, ristade dessa runor. Vi hämtade denna sten norrut på Balsten. Gylfe förvärvade detta land och sedan mark norr i Vika (?) i tre byar samt sedan Lövånger och sedan Färdsjö


Stenen står sedan 1979 i Hälsinglands museum, Hudiksvall. En kopia av stenen står på den ursprungliga platsen, vid den s.k. Runstensåkern i Malsta

Litt.: Sven B.F. Jansson: Två runstenar i Hälsingland. (KVHAA, Filologiskt arkiv 33) 1985

Ristare: Frömund

Foto © Christer Hamp 2007-06-21