M 1

Medelpad: Nolby, Njurunda socken


barksuain uk sihuastr uk friþi raistu stain þinsa * aftiR buri faþur isin * in farþaihn markaþi

Bergsven och Sigfast och Fride rste denna sten efter Bure, sin far, och Fartägn ristade.


Runstenen står i en park i Nolby söder om Sundsvall, på södra sidan om Tunavägen. Den är dokumenterad sedan början av 1600-talet.

Ristare: Fartägn (S)

Foto © Christer Hamp 2014-08-09