M 7

Medelpad: Tuna kyrka


(þ)(u)rs-i[n] riti stin þin... ... ...aþur : sin : hakun markaþi

Torsten ristade denna sten ... sin fader. Håkon gjorde runorna.


Runstensfragmentet sitter inmurat i korets nordöstra hörn bakom en drygt meterhög avbalkning. För r och u används stavlösa runor.

Ristare: Håkon (S)

Foto © Christer Hamp 2014-08-08