N 157

Norge: Flatdal kyrka


+ o=kmole : ræisl ru=na=r þesa=r - u=k biþr þø=rs a=lma=ka=n kuþ ÷ at ha=n ta=ke ÷ ¶ uiþr s-l kamas : er þesse slæin tikr ibir +

Ogmunde ristade dessa runor, och ber den allsmäktige Gud att han vill ta emot Gamals själ, han som denna sten ligger över


Gravstenen från omkring 1150 - 1200 ligger i ingångshallen till Oslo universitetsbibliotek i Blindern, tillsammans med N 29 och NIÆR 19.

N 59,939175
E 10,721511

Ristare: Ogmunde

Foto © Christer Hamp 2008-08-11