N 230

Norge: Reve, Bore socken


auktktil kkka=r : iitb/iito runa-
arnktil : kita : rit : runar

Arnkettil Gädda ristade runorna


Det vikingatida sänket av täljsten finns i Arkeologisk museum i Stavanger.

Ristare: Arnkettil Gädda

Foto © Christer Hamp 2016-06-11

Tillbaka till listan