Nä 11

Närke: Hummelsta, Odensbacken, Askers socken


Foto © Christer Hamp 2005-07-10

Tillbaka till listan  Ristningen