Nä 11

Närke: Hummelsta, Odensbacken, Askers socken


Foto © Christer Hamp 2016-06-25

Tillbaka till listan  Ristningen