Nä 15

Närke: Åsby, Stora Mellösa socken


Foto © Christer Hamp 2014-04-20