Nä 20

Närke: Granhammars kyrka, Vintrosa socken


...-ra...-a...-------... l...(t) gæra sten ifir sif-... auiþr r(i)st ru...ur guþ gæti and -... sa(l) ...-...

...lät göra stenen över Seve [?]. Åvid[?] ristade runorna. Gud tage [hans] ande [och] själ ...


Den medeltida gravhällen finns nu i Örebro läns museum

Ristare: Åvid

Foto © Christer Hamp 2004-06-18